Great Minds Archimedes Tangram Puzzle თავსატეხი

PROFESSOR PUZZLEКод:7750054

Цена:
თანხა ფასდაკლებით59.00 ₾
Продукты:
Доступно ( 5 штук), готово к отгрузке

Описание

Great Minds Archimedes Tangram Puzzle-ში შეძლებთ თუ არა დაეუფლოთ ამ რთულ, არქიმედეს შთაგონებულ თავსატეხვს?
თავსატეხში თქვენ გევალებათ ჩარჩოდან 14 ხის ფირფიტის ამოღება. შეგიძლიათ ისინი ისევ ჩარჩოში ჩასვათ? ახლა გახსენით თანდართული ბროშურა, რომ დაინახოთ კიდევ შესაძლებელი 12 ფორმა!

Рекомендуемые продукты

Последнее просмотренное